БЛОГ

Банкрутство під час війни: ключові аспекти

Повномасштабна війна поставила перед підприємцями та компаніями нові виклики. Однією з відповідей на них стала спрощена процедура банкрутства, запроваджена влітку 2023 року. У цій статті розглянемо, що змінилося, а також відповімо на загальні питання про банкрутство фізичних і юридичних осіб в України.

Що таке банкрутство?

Банкрутство — правова процедура, за якої юридична або фізична особа визнається неплатоспроможною: тобто не може виконати своїх фінансових зобов'язань перед кредиторами. Це означає, що боржник не здатний погасити свої борги у повному обсязі або вчасно.
Загальна ідея процедури банкрутства полягає в тому, щоб забезпечити розподіл майна боржника між його кредиторами з урахуванням певних правил та пріоритетів. Зазвичай це включає продаж майна боржника для задоволення кредиторських вимог.
Процедура може бути ініційована самим боржником (добровільне банкрутство), а також кредиторами або судом (примусове).. Судова практика в цьому питанні виявила шість ключових принципів:

 1. 1Концентрація в межах справи про банкрутство. Ця засада закріплена в статті 7 Кодексу України про банкрутство та стала універсальним правилом розгляду. За цим принципом всі суперечки, пов'язані з боржником, підпорядковуються одному судовому процесу, що сприяє консолідації ресурсів та ефективному вирішенню ситуації.
 2. 2Господарський суд та учасники судового процесу повинні ефективно використовувати всі можливі процесуальні засоби для забезпечення правильного та оперативного розгляду справ.
 3. 3Суд повинен здійснювати контроль за дотриманням інтересів кредиторів щодо збереження майна боржника, а також інтересів самого боржника відносно обґрунтованості грошових вимог кредиторів у випадках неплатоспроможності та банкрутства.
 4. 4Ліквідатор зобов'язаний виконувати всі можливі заходи для виявлення активів боржника.
 5. 5Принцип незмінності складу суду судового розгляду передбачає забезпечення послідовності та адекватності рішень, прийнятих у подібних ситуаціях.
 6. 6Принцип конкурсного імунітету кредиторів. Він обмежує можливість кредиторів задовольнити свої вимоги до боржника тільки в межах відкритого процесу банкрутства, відповідно до правил конкретної конкурсної процедури.

Які види та ознаки банкрутства існують?

Банкрутство фізичної особи або організації — це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
Залежно від ступеня неплатоспроможності боржника, банкрутство поділяється на такі види:

 1. 1Попереднє санування — це процедура, яка застосовується до боржника, що має ознаки неплатоспроможності, але ще не є банкрутом. Мета — запобігти банкрутству боржника шляхом надання йому фінансової підтримки та допомоги в розробці плану реструктуризації.
 2. 2Санація — процедура, яка застосовується до боржника, що є банкрутом, але має шанс відновити свою платоспроможність. Мета — розробити та реалізувати план реструктуризації боржника, який дозволить йому відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів.
 3. 3Ліквідація — застосовується до боржника, який є банкрутом і не має шансів відновити свою платоспроможність. Мета — задоволення вимог кредиторів шляхом продажу майна боржника.

Ознаки банкрутства боржника:

 • не має можливості виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами;
 • має заборгованість перед кредиторами понад три місяці;
 • має недостатньо активів для задоволення вимог кредиторів;
 • не має можливості отримати додаткові кошти для погашення заборгованості;
 • не має можливості реструктуризувати свою заборгованість.

На скільки більше бізнесів було відкрито за останні роки в Україні?

Відповідно до даних Opendatabot, у 2023 році громадяни України зареєстрували близько 134 тисяч нових ФОПів (фізичних осіб-підприємців), що є рекордним показником за останні три роки. Це становить 70% від загальної чисельності підприємств, відкритих у 2022 році.
У червні 2023 року було зареєстровано 31 тисячу нових фізичних осіб-підприємців, що прирівнюється до кількості, зафіксованої в червні та липні 2020 року. Серед найбільш популярних сфер діяльності для нових бізнесів: роздрібна торгівля, IT-галузь та надання індивідуальних послуг.
Також варто відзначити, що найбільше нових бізнесів було відкрито в великих містах. Наприклад, у Києві зареєстровано 19 тисяч нових підприємців, у Дніпропетровській області — 12 тисяч, у Львівській — 10 тисяч.

Як змінилася процедура банкрутства в Україні під час війни?

Закон України «Про внесення змін…» ( на підставі законопроєкту № 7442), прийнятий 13 липня 2023 року та підписаний президентом, містить наступні зміни:

 1. 1Згідно зі змінами, внесеними до законодавства, протягом дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування, збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно, а господарський суд має можливість продовжувати строки проведення засідань. Такий підхід дозволяє забезпечити нормальне функціонування процесів в умовах обмежень, пов'язаних з воєнним станом.
 2. 2Закон також передбачає призупинення нарахування відсотків на зобов'язання боржника перед кредиторами, якщо такі зобов'язання були реструктуризовані відповідно до плану санації чи плану реструктуризації боргів. Ці заходи сприятимуть полегшенню фінансового становища боржників та допоможуть їм відновити економічну стійкість.
 3. 3Окрім цього, документ передбачає, що справа про банкрутство, основана на неплатоспроможності, спричиненій бойовими діями, може бути ініційована за заявою боржника без необхідності сплачувати авансову винагороду арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду. Це спростить доступ до процедур банкрутства для тих, хто постраждав від воєнних дій.

Підсумки

Закон України «Про внесення змін…» 3249-IX, прийнятий у 2023 році, вносить зміни до процедури банкрутства, зокрема стосовно проведення засідань та комітетів кредиторів у режимі відеоконференцій, зупинення нарахування відсотків на реструктуризовану заборгованість та інші питання. Цей нормативний акт став відповіддю на велику кількість знищеного майна суб’єктів господарювання під час воєнних дій, що унеможливлює здійснення господарської діяльності та виконання зобов'язань перед кредиторами.

Хто може подати на банкрутство?
Це може зробити сам боржник (суб'єкт господарювання). Він має право подати заяву про своє банкрутство в разі неплатоспроможності або за наявності інших ознак банкрутства. Також це можуть зробити кредитори, які вважають, що боржник неплатоспроможний або має інші ознаки банкрутства.

Новини

Читати більше