БЛОГ

Кодекс законів про працю України: що варто знати про регулювання праці?

Будь-які трудові відносини в Україні регулює Кодекс законів про працю. Попри велику кількість застарілих норм, він досі залишається актуальним. Проте процес оновлення триває, і вже зараз суспільство обговорює можливі зміни та оновлення документа. Наші експерти розглянули основні засади Кодексу та головні норми, актуальні на сьогодні.

Що означає «Кодекс законів про працю України»?

КЗпП або Кодекс законів про працю України — це акт, що регулює взаємовідносини між працівниками та роботодавцями в Україні. Він містить норми, які стосуються умов праці, зарплати, відпочинку, охорони праці та безпеки, розірвання трудових відносин, а також інші правила, що визначають права та обов'язки сторін.

Його ухвалили з метою зростання якості та продуктивності праці, покращення матеріального та культурного рівня людей, які працюють. Основна офіційна мета документа — перетворити працю на суспільне благо та на життєву потребу сучасної людини.

Коли було створено та ухвалено Кодекс

Україна «отримала у спадок» радянський КЗпП, ухвалений у 1971 році. Коли була проголошена незалежність, документ не змінювали: лише оновили статті та додали частину нових. Через це Кодекс часто критикують, адже багато його положень є застарілими та не відповідають сучасним нормам, умовам, характеристикам праці та новим професійним напрямкам.

Зміни до документа вносять постійно, проте вже назріла необхідність повністю оновити КЗпП України. Станом на початок 2023 року робота над цим продовжується: кілька проєктів представлено на обговорення громадськості.

Які ще законодавчі акти регулюють працю в Україні?

Окрім Кодексу законів про працю, в Україні діють інші профільні законодавчі акти. Основні з них:

 • ЗУ «Про зайнятість населення» — визначає порядок організації та функціонування державної політики з працевлаштування та соцзахисту безробітних;
 • ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» — регулює права та обов'язки безробітних, а також встановлює механізм надання їм допомоги та підтримки;
 • ЗУ «Про охорону праці» — встановлює вимоги до організації безпечних та здорових умов праці, заходи з запобігання професійним захворюванням та нещасним випадкам на виробництві;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення — він, зокрема, визначає правову відповідальність за порушення трудового законодавства.

Також варто звернути увагу на пенсійне забезпечення та які закони регулюють мінімальну пенсію в Україні.

Як Європейський Союз впливає на українське законодавство про працю?

ЄС стимулює зміни через процес євроінтеграції. Він передбачає гармонізацію законодавства України зі стандартами та нормами Євросоюзу: в тому числі в галузі праці. Україна зобов'язалася реалізувати цей процес в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка була підписана у 2014 році.

В рамках цієї Угоди Україна, наприклад, має прийняти закони про запобігання дискримінації на робочому місці, а також про охорону персональних даних працівників. Також наша держава зобов'язалася забезпечити дотримання прав працівників та гарантувати безпеку та здоров'я на робочому місці відповідно до європейських норм.

Права працівників відповідно до Кодексу законів про працю

Стаття 2 та інші статті КЗпП встановлюють право на:

 • працю за вільним вибором
 • безпечні та здорові умови праці, включаючи право на охорону праці та захист від шкідливих та небезпечних виробничих факторів
 • встановлення робочого часу та режиму праці, включаючи право на відпочинок та відпустку
 • соціальне забезпечення, в тому числі право на соціальний захист, медичне страхування та пенсійне забезпечення
 • оплату праці, включаючи право на мінімальну зарплату та виплату за понаднормовий час
 • звільнення за певних обставин, які визначені законодавством, і за згодою сторін у випадку припинення трудового договору
 • працю без будь-яких проявів дискримінації

Які наслідки можуть бути за порушення КЗпП України?

Законодавством передбачено різні рівні відповідальності для роботодавців та найманих працівників:

 1. 1дисциплінарна (догана, звільнення) та матеріальна (відшкодування збитків)
 2. 2адміністративна (штраф)
 3. 3фінансова для роботодавців (штраф)
 4. 4кримінальна (штраф, виправні роботи, позбавлення волі)

Види відповідальності застосовують незалежно. Наприклад, за результатами перевірки компанію можуть притягнути до фінансової відповідальності, а її посадових осіб до адміністративної, а також кримінальної.

Конкретні випадки, ситуації та приводи перераховані у Кодексі та профільному законодавстві. Приводом для настання відповідальності можуть результати перевірки, службового розслідування, матеріали, зібрані для суду тощо.

Які права мають працівники за Кодексом законів про працю України?
КЗпП встановлює базові права громадян: на вільний вибір праці, на відпочинок, отримання зарплатні, безпечні умови праці, соціальний захист, роботу без дискримінації, звільнення у разі необхідності.
Які обов'язки мають роботодавці за Кодексом законів про працю України?
Серед деяких обов’язків: організація безпечних і здорових умов праці, виплата зарплати, забезпечення соціальних гарантій, обов'язкове укладення трудових договорів, дотримання трудового законодавства, забезпечення навчання та підвищення кваліфікації, повноцінне забезпечення права на відпочинок.

Новини

Читати більше