БЛОГ

Як працюють недержавні пенсійні фонди в Україні?

Україна, як і багато інших країн, стикається з викликами, пов'язаними з пенсійною системою. У зв'язку з війною, економічними проблемами, зростанням тривалості життя та іншими чинниками, державна пенсійна система може не впоратися. Уже сьогодні молодим українцям говорять, що вони можуть зовсім не отримувати пенсії від держави, коли досягнуть пенсійного віку. У такій ситуації недержавні пенсійні фонди стають важливим альтернативним елементом, який може забезпечити додаткові можливості для накопичення пенсійних виплат. Тому НПФ вартують детального огляду.

Що таке недержавний пенсійний фонд (НПФ)?

Недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа, яка займається збором пенсійних внесків з метою їх збереження, накопичення та виплати. Кошти збираються як від приватних учасників, так і від роботодавців.
Головна відмінність від державного пенсійного фонду в тому, що люди збирають самі собі на пенсію, а не надають кошти в пенсійний фонд для забезпечення пенсіями теперішніх пенсіонерів. Тому розмір пенсії для них буде залежати не від політики держави, а від накопичень, які зробить людина за певний період.
НПФ бувають:

 1. 1Відкриті. Учасники – будь-які фізичні особи, які вносять кошти самостійно або за них це роблять юридичні особи.
 2. 2Корпоративні. Учасники подібних фондів – юридичні особи-роботодавці.
 3. 3Професійні. В якості учасників виступають роботодавці, профспілки, а також об'єднання громадян.

Приватні пенсійні фонди можуть діяти як альтернатива, так і доповнення до державної пенсійної системи. Вони дозволяють учасникам контролювати своє пенсійне забезпечення. Деякі НПФ пропонують інвестувати кошти в різні фінансові інструменти, щоб отримати додатковий дохід. Потім цей дохід додасться до загальної суми накопичення та дасть можливість збільшити майбутню пенсію.

Як працюють недержавні пенсійні фонди?

Фактично будь-який недержавний пенсійний фонд працює за певним алгоритмом, роботу якого підтримують наступні установи:

 • Фонд, що займається прийманням вкладів. Також він відповідає за їхнє зберігання.
 • Адміністратор, який працює з клієнтами, починаючи з моменту, коли вони уклали контракт. Також адміністратор займається обліком пенсійних рахунків та веденням бухгалтерії.
 • Компанія з управління активами (КУА). Так називають інвестиційну компанію, завдання якої – управління коштами, що вклали клієнти. Саме сферою обов’язків КУА є інвестування коштів в цінні папери, чи інші інвестиційні інструменти. Завдання КУА – вберегти цінність вкладів від впливу інфляції.
 • Банк-зберігач. НПФ відкриває у банку рахунок, зберігаючи у ньому активи та гроші фонду.

Тобто, щоб система запрацювала, клієнт має обрати НПФ, відкрити у ньому рахунок, погодитися з програмою яку йому нададуть, підписавши контракт після чого робити внести згідно з цією програмою. Уже на етапі підписання договору фонд зможе підрахувати приблизну суму пенсії, яку будете отримувати в старості.

Як заробляють недержавні пенсійні фонди?

Недержавні пенсійні фонди займаються не тільки зберіганням коштів, але і їх примноженням. Вони заробляють з допомогою інвестування вкладів клієнтів у різноманітні фінансові інструменти. Детально про цю схему розповів Григорій Овчаренко – президент Національної асоціації державних пенсійних фондів. Він зауважив, що на сьогодні більшість активів НПФ України – це цінні папери, депозити, акцій та різноманітні фінансові інструменти.
Ярослав Савченко, який є директором Компанії з управління активами «Всесвіт», вказує, що найнадійніший інструмент портфелів НПФ – це облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) та банківські депозити. Він зауважив, що дані фінансові інструменти надають стабільний дохід, який так важливий в умовах економічної нестабільності.
Деякі фонди зосереджуються на інструментах, які мають переважно фіксовану дохідність (депозити чи ОВДП). Хоча є організації, які частину своїх активів використовують у відносно ризикових фінансових інструментах. Наприклад інвестують у банківські метали, нерухомість та цінні папери іноземних емітентів.
Також НПФ заробляють через інвестування в такі інструменти, як акції провідних іноземних компаній, оскільки вони можуть приносити значний дохід. Наприклад, деякі позиції, такі як акції INTEL Corporation та Tesla, показали вражаючий ріст за останній рік.

Недержавні пенсійні фонди: переваги та недоліки

Як і будь-який спосіб накопичення коштів, НПФ має як переваги, так і недоліки.

До переваг можна віднести:

 • Індивідуалізований формат пенсійного забезпечення. Розмір пенсії у недержавних пенсійних фондах залежить від внесків кожного клієнта та інвестиційної стратегії, яка ним була обрана. На ці кошти не впливає державна пенсійна система, яка в Україні є недосконалою. Наприклад, в середньому розмір однієї виплати за самою простою програмою становить 7,5 тисяч гривень, що значно вище, ніж стандартна пенсія за державною програмою.
 • Можливість отримати податкові пільги. Оскільки їхні вклади не обкладаються податком на доходи, учасники недержавних пенсійних фондів можуть збільшити не тільки капітал, але і його потенційну дохідність.
 • Дострокове забезпечення. Якщо учасник фонду захоче отримати кошти достроково, він може це зробити. Наприклад, часто цю можливість використовують у випадку виникнення проблем зі здоров’ям та інших непередбачуваних ситуацій.
 • Право на успадкування. Накопичення у фонді можуть успадкувати діти клієнта, якщо він не використав всю накопичену суму, що забезпечує фінансову підтримку їм у майбутньому.

Але у НПФ є і недоліки, серед яких найважливішими можна назвати:

 • Відносно мала кількість активів та обмеженість системи. До того ж практика використання НПФ не є поширеною в Україні. Це створює високі ризики для учасників. Особливо на початкових етапах взаємодії з фондами.
 • Обмежений доступ. Представництва фондів є тільки у великих містах України, що обмежує до нього доступ. Особливо недоступним цей формат пенсійного забезпечення є для мешканців менших населених пунктів та сільської місцевості.

Але не дивлячись на недоліки, недержавні пенсійні фонди відкривають нові можливості для індивідуального пенсійного забезпечення. А виклики та обмеження є нормою, особливо для початку нововведень. Проте вони потребують уважного аналізу та управління, щоб зменшити ризикованість.

НПФ в Україні: як працюють?

Недержавні пенсійні фонди це організації, які є юридичними особами зі статусом неприбуткової організації в Україні. Вони спеціалізуються на накопиченні коштів для пенсійного забезпечення їхніх учасників. Діють на принципі добровільних внесків для надання майбутнього пенсійного забезпечення.
Порівнюючи НПФ з державним пенсійним фондом, у недержавних організаціях розмір пенсії визначається величиною вкладу кожного конкретного клієнта. Це дозволяє учасникам самостійно контролювати своє пенсійне майбутнє. Тоді як у державному пенсійному фонді розмір пенсії залежить від соціальних стандартів та актуальних внесків усіх платників податків. Тобто, працездатні люди оплачують пенсію людей, які на ній перебувають.
В Україні НПФ діють з 2005 року та є складовою накопичувальної пенсійної системи. Проте реальна кількість учасників цієї системи залишається невеликою. Причиною такого положення називають відсутність надійної системи пенсійних накопичень та недостатній рівень інформаційної політики в цій галузі. До того ж внески до НПФ України є добровільними, а не обов'язковими, тому багато громадян відмовлятися від цієї форми пенсійного забезпечення.

Скільки недержавних пенсійних фондів в Україні?

Недержавні пенсійні фонди в Україні не дуже популярне явище, але у 2020 році було зареєстровано 64 організації. З початку війни їх кількість зменшилась – на кінець 2023 року зареєстровано 55 НПФ.
Спочатку на ріст кількості НПФ впливав той факт, що інструменти мали фіксовану дохідність (найбільша доля приходилась на валютні та гривневі ОВДП - 47,8%). Але в умовах війни навіть такі консервативні інструменти перейшли до категорії підвищеного ризику. До того ж на НПФ діяли різні виклики, які активувала війна:

 • Величезна інфляція на рівні 26,6% у 2022 році.
 • Девальвація гривні стосовно долара США на 34%.
 • Ріст облікової ставки Національного банку України з 10% до 25%.
 • Закриття тисяч українських підприємств.

Ситуацію ускладнює той факт, що у перший день війни НКЦПФР призупинила обіг цінних паперів і активів НПФ, щоб стабілізувати ситуацію. Фонди намагалися анулювати це рішення, тому що мали виконати виплати клієнтам, щоб не втратити їх довіру. Тому заборону зняли. Але коли обмеження на обіг цінних паперів зняли вартість портфелів НПФ зменшилась. Це й інші причини змусили частину недержавних пенсійних фондів припинити свою роботу.

Як стати учасником недержавного пенсійного фонду?

Учасником НПФ в Україні може стати будь-яка фізична особа:

 • Громадянин України.
 • Іноземець.
 • Особа без громадянства.

Для того, щоб стати учасником НПФ, потрібно виконати наступний алгоритм дій:

 1. 1Обрати фонд.
 2. 2Підготувати всі необхідні документи. Які саме, скажуть представники фонду.
 3. 3Підписати пенсійний контракт. Підписувати його потрібно тільки після уважного прочитання, щоб переконатися, що ви згодні з усіма пунктами.

Після цього фонд відкриє фінансовий рахунок, який належатиме учаснику, та надасть реквізити до нього. Саме на цей рахунок потрібно буде сплачувати пенсійні внески. Платити їх потрібно регулярно. Фонд ці кошти інвестує, щоб вони давали дохід. Коли наступає період, обумовлений в контракті, НПФ виплачує пенсію людині з тих коштів, які були накопичені та інвестовані.
Але кожна з установ, які забезпечують роботу НПФ бере комісію – адміністратор, компанія з управління активами та банк. Це зменшує суму, яку накопичує людина.

За якими критеріями варто обирати НПФ?

Обираючи НПФ, важливо звернути увагу на кілька ключових аспектів, щоб вибір був правильним:

 • Репутація та досвід. Дослідіть історію, фінансову стабільність та досвід роботи з клієнтами організації.
 • Результати інвестицій. Перегляньте результати інвестицій фонду за попередні періоди. Доходи учасників бажано повинні бути високими, а компанія має зберігати стабільність навіть у складних економічних умовах.
 • Вартість послуг. Оцініть вартість послуг фонду, включаючи комісії за управління та адміністративні витрати. Але варто зауважити, що низькі комісії зазвичай означають меншу якість управління активами.
 • Диверсифікація портфеля. Фонд має формувати диверсифікований інвестиційний портфель, що зменшує ризики та робить дохід стабільнішим.
 • Правовий статус. Важливо упевнитись, що НПФ має відповідний правовий статус на провадження діяльності у сфері пенсійного забезпечення.

Добре продуманий вибір НПФ допоможе забезпечити фінансову стабільність у майбутньому.

Надійні НПФ в Україні

В надійні недержавні пенсійні фонди України можна включити не так багато організацій. Після початку війни в Україні даних не так багато, але в 2019 році ці компанії були найнадійнішими та продовжують працювати надалі. Показники представлені в таблиці, за 2019 рік.

Назва НПФЧиста вартість активів (млн грн)Сума пенсійних внесків (млн грн)Кількість учасників (тис. осіб)
Емерит-Україна171,266,770,8
Приват Фонд161,6107,249,1
ОТП Пенсія148,552,345,1
Фармацевтичний117,467,61,3
Династія69,94,440
Всі63,656,555
Україна54,644,44,5
Соціальний стандарт42,626,44,3
Український пенсійний фонд40,10,80,4
Соціальна перспектива31,612,614,7

Наскільки вигідно й безпечно користуватися НПФ в Україні?

Україна не є передовою країною у запровадженні НПФ, тому вона викликає мало довіри серед людей, які звикли, що пенсію виплачує держава, а збирати на неї самостійно непотрібно. Але в інших країнах така практика існує дуже давно.
Головний позитивний момент для України, яка тільки почала запроваджувати НПФ те, що інші країни уже випрацювали ефективні стратегії подібних програм та пропрацювали механізми для запобігання шахрайству. Українцям залишається лише скористатися напрацюваннями інших країн, що значно пришвидшує впровадження нової системи та мінімізує ймовірність виникнення помилок.
В Україні діє понад 40 запобіжників від шахрайства у цій галузі. Система довела свою стійкість навіть під час війни. До того ж це не перша криза – перша була у 2008 році, друга у 2014 році, коли почалась війна, також проблеми виникли після 2022 року з початком повномасштабної війни.

Чи може НПФ збанкрутувати?

Користувачі бояться, що їх НПФ збанкрутує. Насправді це не зовсім правильне формулювання. НПФ можуть ліквідувати, але не визнають банкрутом. У такому випадку кошти, які у ньому зберігалися, переходять іншому недержавному пенсійному фонду. І клієнт продовжує співпрацювати уже з ним.
До того ж Нацкомфінпослуг зобов'язав недержавні пенсійні фонди показувати інформацію про свою прибутковість і про те, куди інвестували кошти вкладників. Тобто, вся діяльність відбувається дуже прозоро.

Недержавні пенсійні фонди: досвід країн

Однією з першопрохідців у цій галузі була Великобританія. В цій країні повноцінну накопичувальну пенсію ввели у 2012 році. В перший період 1% платив роботодавець, а 1% сплачував працівник. Потім зріс рівень довіри до системи, та відсоток підняли спочатку до 3%, а потім до 5%. Причиною подібного рішення стало те, що чинна пенсійна система Великобританії не змогла б забезпечити для своїх громадян гідної пенсії. Вони повинні були потурбуватись про це самостійно.
Зазвичай у світі НПФ є частиною багаторівневої пенсійної системи, яку люди використовують для того, щоб забезпечити собі гідне життя у майбутньому, коли вийдуть на пенсію та не зможуть працювати. І все вказує на те, що в Україні буде діяти схожа система. Запорукою успіху у цій галузі є багаторівневий механізм для захисту заощаджень на пенсію. Саме таку систему потрібно вибудовувати.

Підсумки

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Україні стають важливою складовою пенсійної системи. Хоча вони поки не досягли високого рівня популярності, все ж дозволяють громадянам забезпечити собі додаткове джерело фінансування у майбутньому. Однак, перед тим як вирішити працювати з НПФ, потрібно проаналізувати різні аспекти. Наприклад, репутацію та досвід фонду, результати інвестицій, комісії та вартість послуг, ступінь диверсифікації портфеля та інше. Але ринок НПФ контролюється, тому ризик потрапити до рук аферистів практично відсутній. Особливо якщо співпрацювати зі старими та перевіреними фондами.

Що таке недержавне пенсійне забезпечення?
Недержавне пенсійне забезпечення – це система, яка дозволяє людині самостійно забезпечувати собі пенсійні виплати. Для цього їй потрібно певний час вносити регулярні внески до недержавних пенсійних фондів.
Як працює пенсійна система в Україні?
У пенсійній системі України три рівні – солідарний, обов'язково накопичувальний та недержавне пенсійне забезпечення.
Хто регулює діяльність недержавних пенсійних фондів?
Регулюванням недержавних пенсійних фондів займаються державні органи. Це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, НБУ та Антимонопольний комітет України.
Скільки відсотків відраховують від зарплати до Пенсійного фонду?
З заробітної плати вираховується 18%. Єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду становить 22%.

Новини

Читати більше