БЛОГ

Що таке інфляція простими словами?

Інфляція - це збільшення загального рівня цін на товари та послуги в країні. Вона впливає на грошові доходи населення, вартість інвестицій та економічний розвиток країни загалом. В даній статті ми розглянемо, як інфляція працює, її вплив на життя людей та способи боротьби з цим явищем.

Що таке інфляція?

Інфляція - це загальне зростання рівня цін на товари та послуги в економіці країни протягом тривалого періоду часу. Це означає, що за той самий товар або послугу, які коштували менше раніше, люди тепер мають платити більше грошей.

Причинами інфляції можуть бути різні фактори, такі як збільшення грошової маси в економіці, зниження податків на доходи, зростання попиту на товари та послуги при обмеженому їхньому обсязі, або зменшення пропозиції товарів та послуг при сталому або зростаючому попиті.

Інфляція може мати вплив на економічний розвиток країни, знижуючи купівельну спроможність населення, зростаючи вартість інвестицій та створюючи нестабільність на ринку. Для боротьби з інфляцією, уряди можуть вживати заходів, таких як зменшення грошової маси, підвищення податків, зниження витрат або контроль над цінами на товари та послуги.

Інфляція є одним з найпростіших економічних явищ, яке описує зростання цін та зниження купівельної спроможності гаманця внаслідок знецінення валюти - в нашому випадку, гривні. Зі зниженням вартості гривні, її купівельна спроможність зменшується, потрібно більше гривень для покупки тих самих товарів або послуг. Інфляція відображає, наскільки більше гривень потрібно для придбання того ж товару.

Як формується інфляція?

Інфляція формується в результаті різних економічних факторів, таких як зростання грошової маси в обігу, зменшення обсягу товарів та послуг, зростання попиту на товари та послуги при обмеженому їхньому обсязі, зниження ефективності виробництва, зростання податків та зборів, збільшення витрат на сировину та матеріали, зниження конкуренції на ринку, та багато іншого.

Одним з найбільш поширених факторів, який впливає на інфляцію, є зростання грошової маси в економіці. Якщо кількість грошей у обігу збільшується швидше, ніж зростає обсяг товарів та послуг, то це може призвести до підвищення цін на товари та послуги.

Крім того, інфляція може спричинятися дією зовнішніх факторів, таких як зростання цін на нафту та інші сировинні матеріали, а також валютних коливань. Наприклад, якщо національна валюта втрачає вартість порівняно з іншими валютами, то це може призвести до зростання цін на імпортовані товари та послуги.

В цілому, інфляція є економічним явищем, яке формується в результаті взаємодії багатьох факторів, тому її прогнозування та управління є важливим завданням для влади та економістів.

Види та типи інфляції

Інфляція може бути різних типів та видів. Основні види інфляції включають:

  • Нормальна (повільна) інфляція - це помірне зростання цін на товари та послуги, яке не має серйозного впливу на економіку.
  • Гіперінфляція - це швидке та надзвичайно високе зростання цін, яке призводить до серйозних економічних проблем, таких як зменшення купівельної спроможності, зниження довіри до валюти та зростання безробіття.
  • Дезінфляція - це зменшення темпів інфляції, що призводить до зменшення зростання цін.
  • Стагфляція - це ситуація, коли зростання цін спостерігається при низькому рівні економічного зростання та високому рівні безробіття.

Також існують різні типи інфляції, залежно від причин, які призводять до зростання цін. Наприклад:

  • Попитова інфляція - виникає в результаті зростання попиту на товари та послуги при обмеженому їхньому обсязі.
  • Коштовна (cost-push) інфляція - виникає внаслідок збільшення витрат на виробництво, наприклад, через зростання цін на сировинні матеріали.
  • Монетарна інфляція - виникає в результаті збільшення грошової маси в обігу.
  • Структурна інфляція - виникає через проблеми у структурі економіки, такі як низька ефективність виробництва, високі податки та збори, низький рівень конкуренції та інші проблеми.

Як можна регулювати інфляцію?

Інфляція може бути регульована різними методами, включаючи:

Грошову політику: Центральний банк може встановлювати процентні ставки, змінювати обсяг грошей в обігу та керувати кредитним ризиком, щоб впливати на рівень інфляції.

Фіскальну політику: Держава може зменшувати витрати або збільшувати податки, щоб знизити рівень попиту на товари та послуги і, відповідно, знизити інфляцію.

Регулювання цін: Деякі країни встановлюють максимальні ціни на деякі товари, щоб зменшити інфляцію. Однак, цей метод може мати негативні наслідки, такі як зменшення обсягів виробництва та зменшення якості продуктів.

Девальвацію валюти: Деякі країни намагаються знизити вартість своєї валюти, змінюючи курс валют, щоб збільшити конкурентоспроможність своїх товарів на зовнішніх ринках. Однак, цей метод може також привести до збільшення інфляції.

Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки, тому регулювання інфляції може вимагати комбінації різних заходів для досягнення бажаного ефекту.

Які є показники інфляції?

Інфляція може бути виміряна за допомогою різних показників, але два основних показники - це індекс споживчих цін (ІСЦ) та індекс цін виробників (ІЦВ).

Індекс споживчих цін (ІСЦ) вимірює середній рівень зміни цін на споживчі товари та послуги, що купуються кінцевим споживачем. Він розраховується на основі кошика товарів та послуг, які відображають витрати споживачів. Кошик містить різні товари та послуги, такі як продукти харчування, житло, транспорт, комунальні послуги та інші.

Індекс цін виробників (ІЦВ) вимірює середній рівень зміни цін на товари та послуги, які виробляються підприємствами. Це включає сировинні матеріали, напівфабрикати та готові товари. Індекс цін виробників є важливим індикатором для бізнесу, оскільки він може вплинути на вартість виробництва та прибуток.

Інші показники інфляції можуть включати витрати на робочу силу, індекс оптових цін, індекс цін на житло та інші. Вибір показника залежить від контексту і дослідження, яке проводиться.

Формула розрахунку інфляції

Існує кілька формул для розрахунку інфляції, але основна формула для обчислення рівня інфляції полягає у порівнянні цін на певний набір товарів і послуг у два різних періоди часу.

Формула для розрахунку інфляції на основі індексу споживчих цін (ІСЦ) виглядає наступним чином:

Інфляція = [(Індекс цін в поточному періоді - Індекс цін у базовому періоді) / Індекс цін у базовому періоді] x 100%

Де:

Індекс цін в поточному періоді - середній рівень цін на товари та послуги у поточному періоді;

Індекс цін у базовому періоді - середній рівень цін на ті ж товари та послуги у базовому періоді.

Ця формула дозволяє порівняти ціни в два різні періоди часу і визначити, наскільки змінилися ціни і, відповідно, який рівень інфляції зафіксовано. Важливо враховувати, що формули можуть бути різними в залежності від контексту і джерела даних, яке використовується.

Інфляція: це добре чи погано?

Інфляція може мати як позитивні, так і негативні наслідки, залежно від того, як вона проявляється та на якій стадії економічного циклу вона виникає.

У невеликих кількостях, інфляція може бути позитивною, оскільки вона сприяє стимулюванню виробництва і розвитку економіки, а також сприяє зростанню зайнятості. У цьому випадку, інфляція може бути показником здорового економічного розвитку країни.

Але, якщо інфляція стає занадто високою, це може мати негативний вплив на економіку і населення. Висока інфляція може призвести до зростання витрат на життя та зменшення купівельної спроможності населення, що змушує людей зменшувати свої витрати і тим самим гальмувати економіку. Висока інфляція може також призвести до дефіциту товарів, збільшення зовнішньої заборгованості та зменшення інвестицій.

Отже, можна сказати, що інфляція не завжди є поганою або доброю, вона має двоїсту природу і залежить від багатьох факторів. Ключовим завданням є контроль над інфляцією, зокрема, визначення оптимального рівня інфляції, який сприятиме стабільному економічному розвитку.

Який рівень інфляції в Україні?

На кінець 2021 року річна інфляція в Україні становила близько 9,5%.

У грудні 2022 року споживча інфляція уже була 26,6% та майже не змінювалась у порівнянні з темпами зростання цін у листопаді (26,5%) та жовтні (26,6%). Всі ці дані ми брали на сайті Державної служби статистики України.

Якщо говорити про ціни на продукти харчування, то у грудні вони зросли на 0,7% порівняно з листопадом, на 34,4% - до грудня 2021 року.

Подорожчала молочна продукція, хліб, фрукти, овочі, риба та рибні продукти. На 76,6% зросли ціни на яйця, на фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

Щодо прогнозованої інфляції на 2023 рік, то НБУ очікує сповільнення інфляції до 18,7%, а реальний ВВП прогнозовано зросте лише маржинально – на 0,3%. А от повноцінне відновлення економіки планується з 2024 року.

Новини

Читати більше