БЛОГ

Розрахунок маржинальності: основні принципи та інструменти

В сучасному світі, де конкуренція на ринку надзвичайно велика, розуміння та ефективне управління фінансовими показниками відіграють важливу роль у розвитку будь-якого бізнесу. Один з ключових фінансових показників, який допомагає підприємствам оцінювати свою прибутковість та ефективність, - це маржа. Якщо ви цікавитеся питанням, що таке маржа та як її розрахувати, то ви потрапили за адресою.

У цій статті ми розглянемо важливі аспекти, пов'язані з маржею в бізнесі. Ми детально розповімо про основні поняття, інструменти та методи розрахунку маржі. Незалежно від того, чи ви підприємець, маркетолог, чи просто цікавитеся фінансовою аналітикою, ця стаття надасть вам корисну інформацію та поради для ефективного управління вашим бізнесом. Готові розпочати свою подорож у світ маржі? Давайте розпочнемо з основ!

Що таке маржинальність?

Маржинальність є одним з ключових фінансових показників, який визначає прибутковість бізнесу та його ефективність у генерації прибутку. Основи маржинальності полягають у вимірюванні різниці між витратами на виробництво або надання послуг і доходами від їх продажу. Цей показник допомагає підприємствам визначити, скільки прибутку залишається після врахування усіх затрат.

Значення маржинальності важко переоцінити, оскільки воно дозволяє бізнесу аналізувати свою фінансову продуктивність, розробляти стратегії ціноутворення, визначати оптимальний рівень виробництва та контролювати витрати. Розуміння основ маржинальності допомагає підприємствам приймати обґрунтовані фінансові рішення та забезпечувати стійку прибутковість.

На практиці, маржинальність може бути розрахована для всього бізнесу, окремого товару чи послуги, а також для різних сегментів ринку. Вона дозволяє визначити, які продукти чи послуги є найбільш прибутковими, і допомагає приймати рішення щодо ресурсного спрямування.

Загалом, розуміння маржинальності є важливим інструментом для фінансового аналізу та планування, і воно допомагає бізнесам досягати стійкого і прибуткового розвитку.

Види маржі та їх застосування

Важливою складовою фінансового аналізу є розуміння різних видів маржі та їх застосування в управлінні бізнесом. Маржа — це ключовий показник, який допомагає визначити ефективність виробництва чи надання послуг, а також прибутковість конкретних продуктів чи сегментів ринку. В наступних розділах ми розглянемо різні види маржі, включаючи валову маржу, фронт-маржу та бек-маржу, і детально розглянемо їх формули та застосування.

З розумінням цих концепцій ви зможете краще аналізувати фінансовий стан вашого бізнесу, приймати обґрунтовані рішення щодо ціноутворення та стратегій прибутковості, а також ефективно управляти витратами та прибутком. Давайте поглибимось у світ маржі та її різновидів.

Валова маржа: оптимізація прибутку

Валова маржа є одним із ключових фінансових показників, який відображає різницю між виручкою від продажу товарів або послуг і витратами на їх виробництво чи надання. Цей показник дозволяє підприємствам визначити, скільки грошей залишається після відрахування прямих витрат від доходу. Валова маржа є ключовою для оптимізації прибутку та визначення ефективності виробництва чи надання послуг.

Оптимізація валової маржі може бути досягнута шляхом ряду заходів. Перш за все, це може включати у себе зниження прямих витрат, таких як витрати на сировину, працю та виробництво. Ефективний контроль над цими витратами може значно підвищити валову маржу.

Крім того, оптимізація валової маржі може вимагати перегляду ціноутворення продуктів чи послуг. Підприємства можуть розглядати можливості підвищення цін на свої товари або послуги, якщо це не призведе до втрати клієнтів. Це допоможе збільшити валову маржу і збільшити прибуток.

Важливо також ретельно аналізувати виробничі процеси та шукати способи підвищення продуктивності та зниження витрат. Іноді важливо бути готовим до інновацій та модернізації, щоб підтримувати високу валову маржу в змінному бізнес-середовищі.

Оптимізація валової маржі може стати важливим фактором для досягнення стійкої прибутковості та забезпечення конкурентоспроможності вашого бізнесу на ринку.

Фронт-маржа (front-end margin): розгляд формули

Фронт-маржа (front-end margin) є ще одним важливим показником при розрахунку маржинальності в бізнесі. Цей термін використовується для визначення різниці між виручкою від продажу товарів або послуг і прямими витратами на їх виробництво або надання. Однак фронт-маржа враховує не всі витрати, а лише ті, які пов'язані з процесом продажу, зокрема витрати на виробництво і постачання товарів.

Цей показник допомагає бізнесам зрозуміти, які частини їхнього прибутку залишаються після врахування прямих витрат на виробництво та постачання товарів, і чи є вони достатньо прибутковими для покриття інших операційних витрат, таких як зарплата персоналу, оренда приміщень, маркетинг і інші.

Фронт-маржа є важливим показником для тих бізнесів, де процес продажу товарів або послуг має значний вплив на прибуток. Оптимізація фронт-маржі може містити стратегії ціноутворення, управління постачальниками та зменшення витрат на виробництво. Також важливо враховувати зміни в попиті та конкурентному середовищі, оскільки ці фактори можуть вплинути на фронт-маржу.

Формула фронт-маржі

Формула фронт-маржі визначається наступним чином:

Фронт-маржа = (Виручка від продажу - Прямі витрати) / Виручка від продажу

Де:

"Виручка від продажу" - це сума грошей, які отримуються від продажу товарів чи послуг.
"Прямі витрати" - це витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом або постачанням товарів чи послуг і включають в себе витрати на сировину, матеріали, працю, упаковку тощо.
Ця формула допомагає визначити, яку частину виручки залишається після врахування прямих витрат, і виражає цю різницю у відсотках від загальної виручки від продажу. Фронт-маржа дозволяє підприємствам визначити, як ефективно вони управляють процесом продажу і чи здатні покрити інші операційні витрати за рахунок цієї прибутковості.

Бек-маржа (back-end margin): важливий аспект маржинальності

Бек-маржа (back-end margin) є важливим аспектом маржинальності в бізнесі та відображає різницю між виручкою від продажу і усіма операційними витратами, включаючи як прямі, так і непрямі витрати. Цей показник визначає, скільки прибутку залишається після врахування всіх витрат, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства.

Основні складові бек-маржі включають в себе:

 1. 1Прямі витрати: це витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом або постачанням товарів чи послуг, такі як сировина, матеріали, праця та упаковка.
 2. 2Непрямі операційні витрати: це витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, але не можуть бути безпосередньо пов'язані з конкретним продуктом чи послугою. Вони включають в себе витрати на зарплати персоналу, оренду приміщень, комунальні послуги, маркетинг і рекламу, адміністративні витрати та інші операційні витрати.

Бек-маржа є важливою для бізнесу, оскільки вона вказує на реальну прибутковість операційної діяльності, яка є основною для підтримки бізнесу. Висока бек-маржа свідчить про ефективність управління операційною діяльністю та здатність бізнесу покривати усі витрати та генерувати прибуток.

Оптимізація бек-маржі може включати в себе стратегії зменшення операційних витрат, підвищення продажів і виробництва, а також ефективне управління ресурсами та ризиками. Аналіз бек-маржі допомагає бізнесам приймати рішення щодо ефективного використання ресурсів і досягнення стійкої прибутковості в довгостроковій перспективі.

Формула бек-маржі

Формула бек-маржі (back-end margin) визначається наступним чином:

Бек-маржа = (Виручка від продажу - Усі операційні витрати) / Виручка від продажу

Де:

"Виручка від продажу" - це сума грошей, які отримуються від продажу товарів або послуг.
"Усі операційні витрати" - це сума всіх витрат, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства, включаючи як прямі витрати (сировина, матеріали, праця тощо), так і непрямі операційні витрати (зарплати персоналу, оренда приміщень, маркетинг, адміністративні витрати тощо).
Ця формула допомагає визначити, яку частину виручки залишається після врахування всіх операційних витрат, і виражає це відсотково від загальної виручки від продажу. Бек-маржа допомагає бізнесам аналізувати ефективність своєї операційної діяльності та визначати, чи здатні вони покрити усі операційні витрати та забезпечити прибуток.

Що таке маржинальний дохід та як розраховується?

Маржинальний дохід, або маржинальний прибуток — це зміна доходу, яка виникає в результаті продажу одиниці додаткового товару або послуги. Це важливий показник для бізнесу, оскільки він вказує, на скільки збільшиться дохід внаслідок продажу додаткової одиниці товару чи послуги.

Розрахунок маржинального доходу виглядає так:

Маржинальний дохід = Зміна в доході / Зміна в кількості проданих одиниць товару або послуги.

Цей показник допомагає бізнесам визначити, чи варто виробляти та продавати додаткові одиниці товару або послуги, і допомагає визначити оптимальну кількість продукції для досягнення максимального прибутку. Чим вищий маржинальний дохід, тим більше доходу можна отримати від кожної додаткової одиниці продукту чи послуги.

Маржа та націнка: визначення та розрахунок

Маржа та націнка — це два важливих показники, які використовуються для оцінки прибутковості товарів або послуг і визначення їх ціноутворення. Обидва ці показники допомагають бізнесам визначити, скільки прибутку вони отримують від продажу, але вони розраховуються за різними формулами та використовуються для різних цілей.

Маржа (Margin)

Маржа вказує на різницю між виручкою від продажу товару чи послуги та їх прямими витратами на виробництво або постачання. Це величина, яка визначає, скільки прибутку залишається після врахування витрат, пов'язаних з самим продуктом чи послугою. Маржу можна розрахувати за допомогою наступної формули:

Маржа = Виручка від продажу — Прямі витрати

Де:

"Виручка від продажу" - це сума грошей, отриманих від продажу товару чи послуги.
"Прямі витрати" - це витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом чи постачанням товару, чи послуги.

Націнка (Markup):

Націнка вказує на різницю між закупівельною ціною товару і ціною, за якою він продаватиметься клієнту. Цей показник використовується для визначення ціноутворення і додаткового прибутку. Як вирахувати націнку у відсотках? Націнку можна розрахувати за допомогою наступної формули:

Націнка = Ціна продажу — Закупівельна ціна

Де:

"Ціна продажу" - це ціна, за якою товар чи послуга продаються клієнтові.
"Закупівельна ціна" - це ціна, за якою товар був закуплений або вироблений.
Маржа та націнка можуть бути використані разом для визначення ціноутворення та прибутковості продукту, проте їхні розрахунки відрізняються за своєю природою та використанням. Маржа зазвичай вказує на прибутковість самого продукту, тоді як націнка відображає додатковий прибуток, який додається до вартості товару.

Відмінність між маржею та прибутком: важливе уточнення

Розуміння відмінності між маржею і прибутком є важливим для фінансового аналізу та управління бізнесом. Ось основні відмінності між цими двома показниками:

Походження:

Маржа визначається як різниця між виручкою від продажу і прямими витратами на виробництво чи постачання товарів або послуг. Вона відображає, скільки прибутку залишається після врахування витрат, пов'язаних з самим продуктом чи послугою.

Прибуток, з іншого боку, це фінальний показник, який враховує всі операційні витрати після врахування прямих і непрямих витрат. Він включає в себе не тільки витрати на виробництво, а також адміністративні витрати, маркетинг, податки і інші операційні витрати.

Використання:

Маржа зазвичай використовується для оцінки прибутковості конкретного продукту чи послуги та визначення, як часто прибутковий є цей продукт.

Прибуток, навпаки, є загальним прибутковим показником всього бізнесу. Він враховує всі доходи та витрати, пов'язані з усією діяльністю підприємства і визначає, скільки прибутку отримує бізнес в цілому.

Значення:

Маржа допомагає визначити, яка частина виручки залишається після врахування прямих витрат і вкладається у прибуток від продажу конкретного продукту чи послуги.

Прибуток є більш загальним показником, який вказує на загальну прибутковість бізнесу після усіх витрат. Це важливий показник для визначення загальної фінансової стійкості та прибутковості підприємства.

Як розрахувати маржу у маркетинговому/рекламному проєкті?

Розрахунок маржі у маркетинговому чи рекламному проєкті є важливим етапом для оцінки прибутковості та ефективності цих проєктів. Маржа - це ключовий фінансовий показник, який дозволяє визначити, наскільки прибутковим є конкретний маркетинговий чи рекламний захід. Вона допомагає бізнесам визначити, чи варто інвестувати гроші та ресурси у рекламу та маркетинг, і які проєкти можуть бути найбільш вигідними.
У наступних розділах ми розглянемо конкретні кроки для розрахунку маржі в маркетинговому та рекламному контексті, а також вивчимо важливі фінансові аспекти, які впливають на прибутковість таких проєктів. Дізнайтеся, як правильно визначити, чи успішним є ваш маркетинговий, чи рекламний проєкт і як можна оптимізувати його ефективність для досягнення бажаних результатів.

Крок №1: визначення вартості людино-години

Перший крок у розрахунку маржі полягає у визначенні вартості робочого часу вашого персоналу. Це може включати в себе зарплату, соціальні виплати, податки і інші витрати, пов'язані з оплатою праці. Важливо точно визначити вартість години роботи кожного працівника, який бере участь у проєкті.

Крок №2: порахунок накладних витрат

Другий крок передбачає розрахунок всіх накладних витрат, пов'язаних з проєктом. Це може включати в себе витрати на оренду офісного приміщення, обладнання, програмне забезпечення, маркетинг та інші операційні витрати, які не можуть бути пов'язані безпосередньо з одним проєктом.

Накладні витрати: розрахунок

Розрахунок накладних витрат містить визначення всіх операційних та адміністративних витрат, які не можуть бути призначені конкретному продукту чи послузі, але впливають на загальну прибутковість бізнесу. Накладні витрати розраховуються таким чином:

 1. 1Визначення списку накладних витрат: спочатку створіть повний список операційних та адміністративних витрат, які містять оренду, зарплати персоналу, комунальні послуги, інтернет-зв'язок, страхові внески, програмне забезпечення, витрати на маркетинг, обслуговування обладнання і так далі.
 2. 2Сумування витрат: після визначення всіх накладних витрат складіть загальну суму цих витрат за певний період часу, наприклад, за місяць або за рік.
 3. 3Розрахунок середніх накладних витрат за одиницю продукції або послуги: щоб знайти середні накладні витрати на одиницю продукції, поділіть загальну суму накладних витрат на кількість вироблених одиниць товару чи послуги за той самий період.

Формула для розрахунку середніх накладних витрат (NAVC) виглядає так:

NAVC = Загальні накладні витрати / Кількість вироблених одиниць товару чи послуги.

Ця інформація допоможе вам краще розуміти, яку частку ваших витрат становлять накладні витрати на кожну одиницю продукції або послуги. Це може бути корисним для прийняття управлінських рішень та планування прибутковості бізнесу.

Крок №3: розрахунок накладних витрат за годину

Після того як ви визначили загальні накладні витрати, розрахуйте, скільки це складається на годину роботи. Для цього розділіть суму накладних витрат на загальну кількість годин, які ви плануєте витратити на проєкт.

Крок №4: валова та чиста маржа для кожного клієнта

Останній крок полягає в розрахунку валової та чистої маржі для кожного клієнта або проєкту. Валова маржа включає в себе доходи від клієнта та витрати, пов'язані безпосередньо з цим клієнтом. Чиста маржа додатково враховує частину накладних витрат, які припадають на цього клієнта.

Поширені помилки, які можуть знизити маржинальність бізнесу

Маржинальність бізнесу є важливим показником прибутковості. Існує кілька поширених помилок, які можуть знизити маржинальність бізнесу. Ось деякі з них:

 • Недооцінка витрат: однією з найпоширеніших помилок є недооцінка реальних витрат на виробництво чи постачання товарів або послуг. Якщо ви недооцінюєте витрати, то ваша маржинальність може бути низькою або навіть від'ємною.
 • Занижена ціна продажу: встановлення занадто низької ціни продажу, щоб конкурувати на ринку, може призвести до низької маржинальності. Важливо аналізувати ринок і знайти баланс між конкурентоспроможною ціною та прибутковістю.
 • Збільшення операційних витрат: неефективне управління операційними витратами, такими як адміністративні витрати, оренда, персонал і інші, може значно зменшити маржинальність. Оптимізація операційних витрат може допомогти підвищити прибутковість.
 • Неспроможність встановити цінову стратегію: нездатність визначити ефективну цінову стратегію, яка враховує вартість та цінність для клієнтів, може призвести до втрати прибутковості.
 • Погане управління запасами: занадто великі запаси або недостатні запаси можуть вплинути на маржинальність. Збереження правильного балансу може допомогти знизити витрати на утримання запасів.
 • Недостатній контроль над витратами на маркетинг і рекламу: витрати на маркетинг і рекламу можуть суттєво знизити маржинальність, якщо вони не ефективно спрямовані та не відбиваються в продажах. Важливо слідкувати за ефективністю рекламних кампаній.
 • Неуважний контроль над цінами постачальників: збільшення цін на постачальників може призвести до зниження маржинальності. Ефективне управління відносинами з постачальниками та пошук альтернативних джерел можуть допомогти знизити вплив цього чинника.
 • Зміни в ринкових умовах: зміни в економічних умовах, конкуренції або споживчих уподобаннях можуть суттєво вплинути на маржинальність. Важливо бути готовими адаптуватися до змін і реагувати на них.

Корисні додатки для розрахунку маржі та управління проєктами

Існує багато корисних додатків та інструментів, які можуть допомогти вам у розрахунку маржі та управлінні проєктами, особливо в сучасному бізнес-середовищі. Ось деякі з них:

 1. 1Microsoft Excel або Google Sheets: таблиці для обчислень, включаючи розрахунок маржі, можна легко створювати в Microsoft Excel або Google Sheets. Вони надають багато функцій та можливостей для роботи з даними.
 2. 2QuickBooks: QuickBooks - це популярний бухгалтерський і фінансовий інструмент, який дозволяє вести облік витрат, доходів і маржі. Він може бути корисним для малого та середнього бізнесу.
 3. 3FreshBooks: це онлайн-бухгалтерська програма, спроєктована для малого бізнесу, яка допомагає вести облік витрат та прибутку, а також створювати рахунки для клієнтів.
 4. 4Trello: Trello - це інструмент для управління проєктами, який допомагає вам організовувати завдання та відстежувати їх виконання в реальному часі.
 5. 5Asana: Asana - це інший інструмент для управління проєктами, який дозволяє створювати завдання, розподіляти їх між командою та відстежувати хід виконання.
 6. 6Basecamp: Basecamp - це відомий інструмент для управління проєктами та спільної роботи над завданнями. Він дозволяє вам створювати проєкти, обговорювати їх та відстежувати завдання.
 7. 7Smartsheet: Smartsheet - це інструмент для керування проєктами та роботи з таблицями, який дозволяє створювати розклади завдань та відстежувати прогрес.
 8. 8Zoho Projects: Zoho Projects - це онлайн-платформа для управління проєктами, яка включає в себе інструменти для спільної роботи, відстежування завдань і звітності.
 9. 9Quick Base: Quick Base - це інструмент для створення власних баз даних та додатків для управління проєктами та даними.
Що таке маржа простими словами?
Маржа — це різниця між виручкою від продажу та витратами на виробництво чи постачання товарів, чи послуг. Це те, що залишається як прибуток.
Яка різниця між маржею і націнкою?
Різниця між маржею і націнкою полягає в тому, що маржа визначає прибуток у відсотках від вартості продукту, тоді як націнка — це додаткова сума, яку додають до вартості продукту для отримання прибутку.
Як працює маржа?
Маржа рахується шляхом віднімання витрат від доходів та поділом цієї різниці на вартість продукту чи послуги. Вона вказує на прибутковість конкретного продукту чи послуги.

Новини

Читати більше