БЛОГ

Цінні папери: види та поняття - основи інвестування

Ласкаво просимо до нашої докладної статті про цінні папери України та їх важливу роль на фондовому ринку. Якщо ви цікавитесь цінними паперами, прикладами їх застосування, а також хочете отримати більше інформації про цінні папери та фондовий ринок, то ви знайдете все, що потрібно у цій статті. Вона надасть вам розуміння про різноманітні види цінних паперів, їхню природу та основні концепції, пов'язані з цими фінансовими інструментами. Розглянемо конкретні приклади цінних паперів та дізнаємось, як вони функціонують на фондовому ринку. Незалежно від вашого рівня знань, ця стаття стане цінним джерелом інформації для всіх, хто бажає зрозуміти більше про цінні папери та їх важливість на фондовому ринку України.

Що таке цінні папери?

Цінні папери - це фінансові інструменти, які використовуються для залучення капіталу на державних і приватних ринках. Вони є взаємозамінними та торгуються. Існує три основні типи цінних паперів: пайові, які надають власникам права власності; боргові - по суті, позики, що погашаються періодичними платежами; та гібридні цінні папери, які поєднують в собі аспекти боргових та пайових цінних паперів.

Цінні папери: види

Існує кілька основних видів цінних паперів. Основними серед них є:

 1. 1Акції (акційні цінні папери): Акції є основними елементами власності компанії та представляють частку у власності та прибутку компанії. Володіючи акціями, інвестор має право на отримання дивідендів, участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів та право на отримання активів компанії при ліквідації. Акції можуть бути випущені як звичайні акції (загальні акції) або привілейовані акції, які мають додаткові права або переваги.
 2. 2Облігації: Облігації є борговими цінними паперами, випускаються компаніями або урядами для залучення позичкових коштів. Інвестор, який придбав облігацію, стає кредитором і має право на отримання відсотків (купонів) на позичену суму протягом встановленого періоду. Облігації також мають дату погашення, коли вони повинні бути повернуті власнику.
 3. 3Деривативи: Деривативи є фінансовими контрактами, що базуються на ціні та руху базового активу, такого як акції, облігації, валюти, сировина тощо. Вони можуть бути випущені у формі опціонів, ф'ючерсів, свопів тощо. Деривативи дозволяють інвесторам захищати свої позиції від ризиків цінових змін або здійснювати спекулятивні операції на ринку.
 4. 4Векселі: Векселі є письмовими зобов'язаннями, виданими однією стороною (тягарем) на платіжному документі, що зобов'язує іншу сторону (платника) сплатити певну суму грошей у визначений термін. Векселі можуть використовуватися як форма короткострокового фінансування або як засіб забезпечення платежів.
 5. 5Іпотечні цінні папери: Іпотечні цінні папери є облігаціями, забезпеченими іпотекою на нерухомість. Вони випускаються фінансовими установами, які залучають кошти шляхом продажу цих облігацій і використовують отримані кошти для надання іпотечних позик. Інвестори отримують відсотки за ці облігації, які забезпечені виплатами з іпотекових платежів.
 6. 6Інвестиційні фонди: Інвестиційні фонди представляють собою пул коштів, зібраних від різних інвесторів, які спільно інвестують ці кошти в різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість і т. д. Інвестори отримують відсоток від прибутку фонду пропорційно своїй участі.
 7. 7Депозитні сертифікати: Депозитні сертифікати представляють собою цінні папери, які видані банками або фінансовими установами як підтвердження вкладу клієнта. Ці сертифікати можуть мати фіксовану ставку відсотків та строк погашення.

Цінні папери: приклади

Основні та цікаві приклади цінних паперів включають ряд відомих компаній та організацій. Наприклад, акції компаній Apple, Tesla, Amazon та Google є популярними прикладами акцій, що представляють власність у відомих технологічних гігантах. Щодо облігацій, прикладами можуть бути облігації уряду США, які видані для залучення позичкових коштів на фінансування бюджетних потреб, або корпоративні облігації, видані великими компаніями, такими як Coca-Cola, для залучення позичкового капіталу на розвиток бізнесу. Додатково, деривативи, наприклад, опціони на акції Microsoft, дозволяють інвесторам купувати або продавати акції за певну ціну в певний строк.

Від чого залежить ціна цінних паперів?

Ціна цінних паперів залежить від різних факторів, а основні з них включають попит і пропозицію на ринку. Коли попит на певний цінний папір перевищує пропозицію, ціна зазвичай зростає. Навпаки, якщо пропозиція переважає попит, ціна може знизитися. На ціну також впливають фінансові показники емітента цінних паперів, такі як прибуток, зростання продажів і загальна фінансова стабільність компанії. Негативні новини або несподівані події, такі як погіршення фінансового стану компанії, правові або регуляторні зміни, можуть спричинити зниження ціни цінних паперів. Звичайно, ціна також може бути вплинута загальними ринковими умовами, економічними тенденціями, станом галузі та іншими факторами.

Ймовірні ризики при купівлі цінних паперів

При купівлі цінних паперів існують ризики, які варто усвідомити. Ось кілька ймовірних ризиків:

 • Ризик ринку: Ціни цінних паперів можуть змінюватися через коливання на фінансових ринках. Економічні фактори, політична нестабільність, зміни відсоткових ставок та інші події можуть вплинути на ціни цінних паперів. Якщо ринок загальної капіталізації падає, ціни акцій можуть знизитися, що може призвести до збитків для інвесторів.
 • Кредитний ризик: Існує ризик невиплати облігацій або векселів компанією або емітентом цінних паперів. Це може статися, якщо компанія зазнає фінансових труднощів або виявляється неплатоспроможною. Інвестори, які володіють такими цінними паперами, можуть втратити свої інвестиції або отримати лише часткові погашення.
 • Валютний ризик: Якщо інвестування включає зовнішні активи або цінні папери в іноземній валюті, існує ризик коливання валютних курсів. Зміна валютного курсу може вплинути на вартість цінних паперів та може мати позитивний або негативний вплив на прибуток інвестора.
 • Ліквідність: Деякі цінні папери можуть бути менш ліквідними, що означає, що їх може бути складно продати на ринку за потреби. Це може ускладнити зняття коштів або здійснення операцій з цінними паперами в потрібний момент.
 • Політичний ризик: Політичні події, які включають зміни в урядовій політиці, правових нормах або геополітичних конфліктах, можуть вплинути на ціни цінних паперів. Наприклад, нові регуляторні зміни або введення санкцій можуть негативно позначитися на діяльності компаній і, відповідно, на їхніх цінних паперах.
 • Інтересові ризики: Інформація, яка стає відомою лише окремим інсайдерам або особам з привілейованим доступом, може вплинути на ціни цінних паперів. Незаконне використання конфіденційної інформації (інсайдерська торгівля) може призвести до недобросовісних переваг інсайдерів та збитків для інших інвесторів.
 • Курсовий ризик: У разі інвестування в іноземні цінні папери, зміна валютного курсу може вплинути на вартість інвестицій для іноземних інвесторів. Великі зміни валютного курсу можуть створювати додаткові ризики або можливості для інвесторів, які варто враховувати.

Варто пам'ятати, що ризики пов'язані з купівлею цінних паперів можуть варіюватися в залежності від конкретних умов і ринкової ситуації. Перед прийняттям рішення про інвестиції в цінні папери важливо оцінити свій ризикотерпіння і консультуватися з фінансовими професіоналами.

Що таке боргові цінні папери?
Боргові цінні папери є фінансовими інструментами, що виражають зобов'язання емітента перед власником щодо позичених коштів. Це можуть бути облігації, векселі, казначейські зобов'язання та інші інструменти, за якими емітент зобов'язується сплатити власникам визначену суму грошей, а також проценти за користуванням цими коштами у встановлені терміни.
Що включає ринок цінних паперів?
Ринок цінних паперів включає всі місця та умови, де купуються і продаються цінні папери. Він охоплює фінансові установи, такі як біржі, дилерські компанії та банки, де здійснюються торги цінними паперами. На ринку цінних паперів відбуваються купівля-продаж цінних паперів, визначення їх ціни та установлення ставок доходності.

Новини

Читати більше