БЛОГ

Як створити бізнес-план: поради, інструкція та нюанси

Перший бізнес-план, про який йдеться в історії, був створений в 1776 році британським економістом та статистиком Річардом Кантом. Цей бізнес-план стосувався відкриття нової гірничої шахти, і він містив опис потенційних прибутків та витрат, опис технічного обладнання та процесу добування корисних копалин, оцінку ринкової конкуренції та інші ключові аспекти.

Цей бізнес-план Канта став важливим зразком для подальшого розвитку бізнес-планування, і відтоді він перетворився на стандартний інструмент управління бізнесом, який використовують підприємства різних галузей та розмірів.

Що таке бізнес-план та яку роль він відіграє?

Бізнес-план - це документ, який описує основні етапи, мету та стратегію розвитку підприємства або проекту. Він містить опис продукту або послуги, яку пропонує підприємство, цільову аудиторію, конкурентне середовище, маркетингову стратегію, план фінансових витрат, прогноз прибутку та інші ключові аспекти бізнесу.

Готовий бізнес-план відіграє важливу роль в процесі створення нового бізнесу, оскільки допомагає збирати та аналізувати інформацію, оцінювати ризики та можливості, встановлювати цілі та завдання, розробляти стратегії та плани дій. Крім того, бізнес-план є важливим інструментом для залучення інвесторів та фінансування проектів.

Додатково у бізнес-плані можна включити розділ про використання електронних грошей в якості форми платежу, описати переваги цього методу та стратегію їх впровадження в діяльність підприємства. Також можна розглянути можливості використання блокчейн-технологій для забезпечення безпеки та надійності оплати за допомогою електронних грошей.

Від формату та структури бізнес-плану залежить його ефективність та придатність до виконання. Зазвичай, бізнес-плани складаються з вступу, опису бізнесу та продукту, маркетингової стратегії, організаційної та управлінської структури, фінансового плану та прогнозів, ризиків та можливостей, плану розвитку та завершуються висновком.

Дотримуйтесь основних правил створення бізнес-плану

Існує кілька правил як створити бізнес-план, які можуть допомогти забезпечити ефективність та придатність до виконання плану. Ось деякі з них:

 • Цільове спрямування: бізнес-план повинен чітко визначати мету та завдання підприємства, а також цілі, які потрібно досягти. Це допоможе підприємству уникнути невизначеності та фокусуватися на важливих завданнях.
 • Реалістичність: бізнес-план повинен бути реалістичним та основуватися на фактичних даних. Він повинен враховувати можливості та обмеження підприємства, конкурентне середовище та ринкові умови.
 • Лаконічність: бізнес-план повинен бути лаконічним та зрозумілим. Деталі повинні бути описані настільки, наскільки це необхідно для розуміння ключових аспектів плану.
 • Інформаційна відкритість: бізнес-план повинен містити достатньо інформації про продукт, послугу, цільову аудиторію, конкурентів та ризики, щоб інвестори та партнери могли прийняти обґрунтоване рішення.
 • Регулярне оновлення: бізнес-план повинен бути оновлений залежно від змін у бізнес-середовищі та змін у внутрішніх процесах підприємства.
 • Структурованість: бізнес-план повинен мати чітку структуру та логіку, щоб бути легко зрозумілим та давати можливість швидко знайти потрібну інформацію.
 • Гнучкість: бізнес-план повинен бути гнучким та здатним до адаптації.

Ключові аспекти фінансової стратегії у бізнес-плані

При плануванні фінансової стратегії вашого підприємства необхідно враховувати декілька ключових аспектів, щоб забезпечити його стабільність та прибутковість.

Перш за все, слід зосередитись на ефективному управлінні капіталом. Важливо ретельно планувати та контролювати всі види доходів та витрат, що дозволить уникнути фінансових труднощів та забезпечить фінансову безпеку компанії.

Не менш важливим є і питання оптимізації податків. Це може бути досягнуто шляхом використання різних податкових пільг та інтенсивів, які пропонуються у вашій юрисдикції, а також через створення структур в офшорних зонах. Офшорні компанії можуть допомогти знизити податкове навантаження, але при цьому слід уважно вивчити усі юридичні нюанси та ризики, пов’язані з таким вибором.

Також, планування кеш-флоу та резервного фонду є невід'ємною частиною фінансової стратегії. Правильно спланований кеш-флоу допоможе підтримувати ліквідність компанії, а резервний фонд допоможе подолати фінансові труднощі в періоди кризи.

Процес приймання платежів в бізнесі

Один зі способів приймати онлайн платежі — це інтеграція з платіжними шлюзами, такими як PayPal та інші. При цьому, потрібно знайти найбільш придатний сервіс для свого бізнесу, враховуючи рівень комісій за транзакції та наявність підтримки необхідних функцій.

Також важливо детально розробити процес приймання платежів в бізнесі, включаючи збір та обробку платіжних даних, забезпечення безпеки платежів та приватності клієнтів, а також обслуговування запитів та скарг щодо платежів.

Необхідно також враховувати потенційні ризики та використовувати захисні механізми для попередження шахрайства та втрати даних платіжних карток.

Крім того, варто забезпечити відповідність з правилами та нормативами, пов'язаними з обробкою платежів та зберіганням фінансової інформації.

Узагалі, налаштування онлайн платежів є важливою частиною бізнес-плану, тому необхідно враховувати всі необхідні фактори та ресурси, щоб забезпечити ефективність та безпеку оплати.

Як скласти бізнес-план самому?

Як написати бізнес-план самостійно? Це може здатися складним завданням, але з дотриманням певної структури та логіки, це можливо зробити. Ось кроки, які можуть допомогти вам скласти бізнес-план:

 1. 1Визначте мету та цілі вашого бізнесу. Які продукти або послуги ви пропонуєте? Які цілі ви хочете досягти за перший рік, за 3-5 років та в майбутньому? Які конкретні завдання вам потрібно виконати, щоб досягти цих цілей?
 2. 2Дослідіть вашу мішеневу аудиторію та конкурентів. Хто є вашою цільовою аудиторією? Які є потреби та проблеми цієї аудиторії, які можна вирішити вашим продуктом чи послугою? Хто є вашими конкурентами та як ви плануєте конкурувати з ними?
 3. 3Створіть опис вашого бізнесу. Що саме ви робите? Як ви будете отримувати прибуток? Які проблеми ви вирішуєте для своєї аудиторії? Які є ваші переваги перед конкурентами?
 4. 4Створіть план маркетингу. Як ви будете просувати ваш продукт чи послугу? Як ви будете залучати нових клієнтів? Як ви плануєте збільшувати свою клієнтську базу?
 5. 5Створіть план виробництва та постачання. Як ви будете виробляти та постачати свій продукт чи послугу? Яка буде ваш ланцюг постачання? Які будуть витрати на виробництво та постачання?
 6. 6Розрахуйте фінансовий план. Які будуть витрати на запуск бізнесу? Які будуть доходи?

Приклад структури бізнес-плану

Вступ:

Опис бізнес-ідеї та її значущість

Мета бізнес-плану

Аналіз ринку:

Аналіз конкурентів та їхніх переваг та недоліків

Аналіз потреб цільової аудиторії

Аналіз ринкових тенденцій та можливостей

Опис продукту / послуги:

Характеристики продукту / послуги

Конкурентні переваги

Цінова політика

Маркетингова стратегія:

Стратегія продажів та реклами

Канали продажу

План маркетингових заходів

Організаційна структура та управління:

Опис структури організації

Роль та обов'язки керівництва та персоналу

Плани найму персоналу та розвитку

Фінансовий план:

План продажів та доходів

Витрати на виробництво / надання послуг

Прогноз доходів та прибутку

План розвитку та фінансування

Ризики та можливості:

Аналіз ризиків та їхній вплив на бізнес

Стратегії зменшення ризиків

Аналіз можливостей розвитку та їхній вплив на бізнес

Висновки та рекомендації:

Огляд основних точок бізнес-плану

Рекомендації щодо розвитку бізнесу

Висновки про доцільність реалізації проекту.

Будьте уважними, та не допускайте цих помилок

Складання бізнес-плану може бути складним завданням, і при його виконанні можна допустити ряд помилок, що можуть негативно вплинути на результативність підприємства. Деякі з основних помилок при складанні бізнес-плану включають:

 1. 1Недостатня аналітика ринку: Недостатня аналітика ринку може призвести до недооцінення конкуренції або недооцінення попиту на продукт чи послугу.
 2. 2Недостатня фінансова оцінка: Недостатня фінансова оцінка може призвести до недооцінення витрат або до переоцінки доходів, що може призвести до проблем з отриманням інвестицій.
 3. 3Недостатня деталізація плану: Недостатня деталізація плану може призвести до того, що бізнес-план буде непродуманим та недостатньо конкретним, що ускладнить планування та реалізацію бізнесу.
 4. 4Неправильне визначення цільової аудиторії: Неправильне визначення цільової аудиторії може призвести до неправильного планування маркетингових заходів та недооцінки потенційної аудиторії.
 5. 5Недооцінка ризиків: Недооцінка ризиків може призвести до неправильного планування фінансових витрат та до того, що бізнес не буде готовий до непередбачуваних ситуацій.
 6. 6Недостатня комунікація з інвесторами: Недостатня комунікація з інвесторами може призвести до недооцінки фінансових ризиків та втрати інвестицій.

Для того, щоб уникнути цих помилок, важливо провести детальний аналіз ринку, правильно оцінити фінансові показники.

Хто може скласти бізнес-план?
Для того щоб бізнес-план був якісним та ефективним, доцільно звернутися до фахівця зі складання бізнес-планів або скористатися послугами консалтингових компаній, які мають досвід у підготовці бізнес-планів для різних сфер діяльності. Крім того, для створення бізнес-плану можна використовувати різні інструменти та шаблони, які доступні в Інтернеті.
Скільки коштує скласти бізнес-план?
Вартість складання бізнес-плану в Україні може значно відрізнятися в залежності від рівня складності проекту, його обсягу та інших факторів. В середньому, вартість створення бізнес-плану в Україні може становити від 10 000 грн до 50 000 грн або більше, залежно від специфіки проекту. Якщо ви звернетеся до фахівця зі складання бізнес-планів або консалтингової компанії, то вартість послуг буде визначатися окремо відповідно до потреб клієнта та складності проекту.

Новини

Читати більше